Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dostrzega niezwykłą szansę w promocji i rozpoznawalności regionu poprzez postać Mikołaja Kopernika. W 2007 roku zainicjowano reaktywację Szlaku Kopernikowskiego, który łączy dziedzictwo związane z postacią astronoma na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, bo przecież Kopernik żył 70 lat, z czego 40, czyli ponad połowę spędził na Warmii. Najdłużej, bo aż 29 lat mieszkał we Fromborku, 7 lat w Lidzbarku Warmińskim oraz ponad 4 lata na olsztyńskim zamku.

Kopernik dokonał odkrycia, mającego największy wpływ na dzieje ludzkości. Oddając hołd wielkiemu uczonemu, zdecydowaliśmy się również odważnie podejść do promocji dziedzictwa Kopernika. Jako Samorząd Województwa podjęliśmy decyzję o wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych przy promocji walorów turystycznych naszego regionu. W tym celu został wygenerowany token okolicznościowy CoperniCoin oparty na technologii blockchain. To nowatorskie przedsięwzięcie rozpoczyna nową erę promocji dziedzictwa kulturowego i atrakcji turystycznych. Nikt w Polsce nie wykorzystał do tej pory technologii blockchain dotego rodzaju działań. Blockchain od kilku lat realnie zmienia świat, a według prognoz wielu ekspertów rozwiązania oparte o tą technologię mogą znacząco wpłynąć nie tylko na świat technologii, ale też na funkcjonowanie instytucji publicznych, finansowych, państw i polityki.

CoperniCoin będzie jednym z elementów agregujących wiele obszarów związanych z promocją atrakcji turystycznych regionu. Będzie go można zdobyć podczas różnego rodzaju aktywności: udział w eventach poświęconych Kopernikowi, aktywność w mediach społecznościowych, udział w konkursach itp. W dalszej kolejności możliwa będzie wymiana zgromadzonych CoperniCoinów na nagrody rzeczowe. Docelowo liczymy na włączenie się do tego programu przedsiębiorców i instytucji. Wówczas możliwe będzie zaoferowanie turystom, mieszkańcom zniżek na atrakcje, usługi noclegowe czy gastronomiczne.